top of page
QUI SOM?

 

Vincore és una cooperativa formada per quatre persones: la Duna, en Raül, l’Anabel i en Javi. Són quatre maneres de fer, però amb uns valors comuns. Quatre maneres de ser que es complementen i s’enriqueixen des de la formació i l’experiència en l’àmbit de la gerontologia.

Tenim una experiència que ens acompanya des de fa anys, des de la pràctica i des de la teoria. Ens hem format en diferents tècniques i mètodes que ens ajuden a mirar les persones grans des d’una altra perspectiva.

Encara que les nostres seus es troben a Catalunya i Navarra, ens desplacem i actuem arreu del territori espanyol, així com ocasionalment a d’altres països.

Formem part d’associacions i entitats europees especialitzades, on podem compartir i aprendre de professionals i persones voluntàries de diferents països d'Europa.

Tenim experiència docent, però també tenim experiència laboral, d’atenció directa i de proximitat.

Volem compartir una maleta plena d’experiències i eines d’apropament per a les persones grans i, sobretot, per a les persones amb deteriorament cognitiu, manca d’autonomia i/o que viuen en entorns residencials.

Missió
(objectius)

Som una cooperativa sense ànim de lucre que posa en valor el poder compartir i construir des de la col·laboració de mirades diferents. Els nostres objectius són: - Oferir a les persones que conviuen, acompanyen i/o treballen amb persones grans eines i alternatives que facilitin un acompanyament que pugui generar opcions de benestar cap a ambdues parts. - Facilitar la creació d’espais de reflexió i aprenentatge que permetin donar valor a les emocions, les habilitats socials i comunicatives, les necessitats, i tots aquells recursos que puguin facilitar l’acompanyament. - Promoure i difondre una perspectiva sobre l’envelliment i/o la pèrdua d’autonomia que s’allunyi dels prejudicis i faciliti l'empoderament de les persones grans amb o sense deteriorament cognitiu per ajudar a preservar els seus drets i la seva dignitat. Amb la mirada posada en aquesta finalitat, des de Vincore volem oferir espais de reflexió, aprenentatge, formació i acompanyament: - Assessorament, formació i acompanyament a organitzacions que treballen amb i per a les persones grans. - Formació a professionals i futurs professionals de l’àmbit sociosanitari. - Acompanyament a persones que conviuen amb demència. - Formació a familiars que conviuen amb demència. - Intervenció en diferents processos d’envelliment. - Divulgació i sensibilització sobre envelliment i eines d'acompanyament. - Generació de materials enfocats a la comunicació i l’acompanyament de les persones grans.

Visió
(cap a on anem)

Volem seguir anant cap a espais transformadors, formatius i d’acompanyament, que generin benestar i empoderament, i on es posi sempre a la persona en valor.

Valors
(com fem les coses)

Els nostres valors, que han estat treballats, consensuats i creats conjuntament, es basen en com som i en allò que creiem: - ACCEPTACIÓ: Acceptem i respectem a l’altre de manera incondicional. - COMPARTIR: Creiem en el treball en xarxa on compartim la nostra expertesa. - AMB CONTINGUT: Estem sempre en un procés de millora contínua per poder oferir serveis i projectes amb contingut i de qualitat. - FLEXIBILITAT: Personalitzem les nostres propostes, i reconeixem les necessitats i particularitats de l’altre.

Perspectiva
(com entenem el treball amb persones)

A Vincore entenem el treball amb persones posant l’accent en: - La formació com a instrument de transformació, entenent-la des del creixement, l’adaptació, la construcció i l’aprenentatge permanent. - Ens agrada ser curoses en la manera de parlar, sobretot quan parlem de persones i ens adrecem a persones. - Volem tenir cura del detall, ja que en aquest es troba la proximitat, la calidesa i el respecte que destaquem en l’acompanyament. - Sabem que el paraigües de l’Atenció Centrada en la Persona ens aixopluga i creiem que és el camí. - Estem compromesos amb la creació, promoció i difusió envers una perspectiva sobre l’envelliment des de l’Atenció Centrada en la Persona i totes les estratègies que aquest paradigma ens ofereix.

bottom of page