top of page
FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

 

La Validació aporta un canvi de perspectiva, un punt de vista diferent de la persona gran i el seu comportament, així com una sèrie d'eines que faciliten la comunicació (amb aquesta persona). Els objectius de la formació són generar una transformació en la mirada i actitud envers la persona gran, oferir eines de comunicació que ens permetin millorar i enriquir l’acompanyament, i aportar benestar tant a la persona gran com a la persona que acompanya i que té cura d’ella.  Amb aquesta mirada diferent, amb l'actitud que implica i amb aquestes eines, tenim la possibilitat d’acompanyar a la persona gran d’una altra manera que aporti benestar a la persona acompanyada i a la persona que acompanya.

Les nostres propostes:

Presentació del Mètode de Validació

Presentació de 4 hores del principals conceptes de la Validació per començar a conèixer en què consisteix el Mètode.

Curs Introducció al Mètode de Validació

A partir de les bases i els principis del Mètode de Validació, proposem un curs introductori de 12h per treballar la comunicació amb persones grans desorientades.

Curs Introducció al Mètode de Validació - Continuació

Per a les persones que ja han fet el curs de 12h, us proposem seguir avançant en el Mètode de Validació de manera introductoria amb aquest curs de 8h, per poder reflexionar sobre l’aplicació de les estratègies treballades en el curs “Introducció al Mètode de Validació”

Curs Nivell 1 - Expert/a en Validació

Aquest curs ens permet obtenir el certificat d’Expert/a en el Mètode de Validació, atorgat pel Validation Training Institute (VTI), Cleveland. La formació es divideix en 5 mòduls presencials (10 dies en total), on s’anirà oferint a l’alumnat continguts teòrics, eines per posar en pràctica i espais de reflexió sobre la pràctica, amb l’aportació de material audiovisual i dinàmiques per il·lustrar el contingut teòric. En cada espai temporal entre mòduls, l’alumnat posarà en pràctica el mètode amb una persona gran desorientada, amb el suport i el seguiment del professorat. En el mòdul següent es treballarà a partir de l’experiència viscuda i de l'anàlisi de la pràctica. Per finalitzar la formació i obtenir el Títol d’Expert/a en Validació, la persona haurà d’acreditar 26 setmanes de pràctica i presentar un vídeo d’avaluació així com un estudi de cas.

Curs Nivell 2 - Expert/a en Grups de Validació

Curs per poder obtenir el certificat d’Expert/a en Grups de Validació, atorgat pel Validation Training Institute (VTI), Cleveland. Imprescindible haver obtingut el Nivell 1 - Expert/a en Validació. La formació es divideix en 3 mòduls presencials (6 dies en total), on s’anirà oferint a l’alumnat continguts teòrics, eines per posar en pràctica i espais de reflexió sobre la pràctica, amb l’aportació de material audiovisual, així com la posada en marxa d’un Grup de Validació real per assentar el contingut teòric. En cada espai temporal entre mòduls, l’alumnat posarà en pràctica el mètode amb un grup de persones grans desorientades, amb el suport i el seguiment del professorat. En el mòdul següent es treballarà a partir de l’experiència viscuda i de l'anàlisi de la pràctica. Per finalitzar la formació i obtenir el Títol d’Expert/a en Grups de Validació, la persona haurà d’acreditar 6 mesos de pràctica i presentar un video d’avaluació així com un estudi de cas.

bottom of page