top of page
FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

 

Proposem un espai de formació teòrica, dinàmica i participativa, on assentarem les bases de la tècnica de la Reminiscència, i un espai per la pràctica per tal d’integrar- la , trobar les pròpies eines i poder, posteriorment, elaborar propostes estimulants i significatives. Per aquest motiu oferirem estratègies als professionals per a que puguin desenvolupar la seva pràctica diària a través de la reminiscència i projectes que s’adaptin a la realitat i necessitats de les persones per a qui treballen.

Le snostres propostes:

Presentació de la tècnica de la Reminiscència

Presentació de 4 hores de la Reminiscència com a tècnica de comunicació i relació amb persones grans, posant l’accent en persones grans que conviuen amb la pèrdua de memòria.

Curs Introducció a la tècnica de Reminiscència

Us proposem un curs introductori de 12h per conèixer, aprendre i aplicar la tècnica de reminiscència per fer ús de la seva facilitació des del vincle i la relació amb les persones

Curs El valor de la història de vida

Curs on es posa en valor i se sustenta amb context teòric la importància de la pròpia història de de vida de les persones a qui acompanyem. Busquem trobar connexions amb el que està vivint la persona i les relacions de la persona entre el passat i el present.

bottom of page