top of page
FORMACIÓ A PROFESSIONALS

 

L’Atenció Centrada en la Persona és el paradigma de molts professionals que acompanyen persones grans que conviuen amb una demència o un deteriorament cognitiu. Però sovint ens sorgeixen dubtes o complexitats a l’hora de saber com es pot aplicar:

Com tenir sempre a la persona com a centre de tot el que construïm com a equip? Com m’apropo com a professional des de l’ACP?

Les formacions que oferim posen l’accent sobre què és l’ACP i com la puc aplicar en la pràctica habitual dels professionals.

Les nostres propostes:

Presentació sobre l’Atenció Centrada en la Persona

Presentació de 4 hores sobre el què és l’ACP i com es defineix des del paradigma de l’atenció i acompanyament cap a persones grans.

Curs: Introducció a l’Atenció Centrada en la Persona

Formació de 12 hores amb contingut bàsic del què és l’ACP i què cal que tinguem en compte com a professionals que acompanyen a persones grans.

Curs: Aplicabilitat de l’ACP en la gestió d’equips

Curs per a equips i professionals que ja tenen una base del què és l’ACP, on s’aprofundeix en l’aplicabilitat en l’entorn i la gestió d’equips durant la seva tasca diària. Horari a concretar amb destinataris.

Curs: ACP i Treball Social Gerontològic

Formació de 15 hores per a professionals del Treball Social Gerontològic, oferint una mirada reflexiva i d'anàlisi de la professió i l’aplicabilitat de l’Atenció Centrada en la Persona en la tasca diària.

Curs: Emocions, habilitats i competències

Les emocions ens acompanyen des del naixement fins la mort, i totes les persones som capaces de sentir-les i observa-les. Les habilitats socials i comunicatives estan estretament lligades a les emocions. És per això que el treball amb persones grans i molt grans ens obliga a fer ús de les habilitats socials i permetre’ns la gestió de les pròpies emocions per comprendre les dels altres. Cursos de 4, 8 i 12 hores

bottom of page